Рада з питань інвестицій

9 апреля 2013 - andrey bondarevskiy
article561.jpg

При Міністерстві доходів і зборів України утворено Раду з питань стимулювання інвестицій та підприємницької діяльності. Таке рішення сьогодні було ухвалено на першій установчій колегії Міністерства.

Рада працюватиме як консультативно-дорадчий орган. До ії складу увійдуть міністр доходів та зборів, його заступники, представники українського бізнесу, зарубіжних інвесторів, громадських організацій, галузевих об’єднань, а також міжнародних фінансових та консалтингових організацій. Загалом планується, що Рада налічуватиме 50 членів.

Всі залучені експерти разом готуватимуть спільні рекомендації щодо подальшого розвитку податкової та митної політики в Україні, спрямовані на покращення інвестиційного клімату – від організаційних змін в роботі Міністерства та його територіальних органів до законодавчих новацій.  Перше засідання Ради буде проведене протягом наступного місяця.

Окрім того, під час  колегії були затверджені Місія, Бачення та Принципи роботи Міністерства доходів і зборів України.

Місія Міністерства полягає в тому, щоб адмініструвати податки, збори, митні платежі та єдиний соціальний внесок, надавати послуги громадянам і бізнесу та, як наслідок, забезпечувати наповнення доходної частини бюджету, створювати умови для розвитку підприємництва та міжнародної торгівлі.

Місія та  Бачення  покладені в основу системної концепції роботи Міністерства, що на даний момент розробляється фахівцями відомства за участі консультантів міжнародної аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers. При розробці Місії та Бачення були враховані очікування бізнесу та інвесторів від роботи нового Міністерства, найбільш прогресивні приклади роботи аналогічних відомств у міжнародній практиці, а також синергія досвіду податкової та митної служб, що  інтегрувалися у Міністерство.

«Пульс» вирішує 95% проблем протягом доби

Платники податків, що користувалися антикорупційним інтерактивним сервісом «Пульс», найчастіше скаржилися на організаційні недоліки в роботі органів ДПС та проблеми з поданням електронної звітності. Понад 84% звернень стосувалися цих питань.

Після того, як «Пульс» почав приймати інформацію не тільки про податківців, а й про митну службу, 2% громадян поскаржилися на затримку митного оформлення вантажів, на черги на постах і пунктах.

При цьому в Міндоходів підкреслюють, що досягли неабиякої оперативності в реагуванні на звернення платників: 95% порушених питань були вирішені протягом доби.

Всього з початку року «Пульсом» скористалися 985 громадян.

Нагадаємо, що відтепер інтерактивний сервіс „Пульс” приймає звернення представників бізнесу не тільки з податкових, а й митних питань. Поскаржитися на неправомірні дії або бездіяльність працівників Міністерства доходів і зборів, оперативно вирішити суперечливі запитання, які виникають у сфері адміністрування податків та під час здійснення митного контролю та митного оформлення можна за телефоном (044) 284-00-07. Лінія працює цілодобово.

 

 

Щодо покращення обслуговування платників податків

З метою покращення обслуговування платників податків, відповідно до положень Податкового кодексу України, за зверненням фізичної особи органи ДПС вносять до паспорта громадянина України дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (далі – Державний реєстр) за формою та у  порядку, визначеному Положенням про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженим  наказом Міністерства фінансів України від 06.11.2012
№ 1147. НБУ повідомив, що з метою забезпечення реалізації окремих норм Податкового кодексу  України до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492  було внесено зміни,  відповідно до яких банк ідентифікує фізичну особу – резидента без пред’явлення документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі, якщо в паспорт цієї особи внесено дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків .

Про розгляд листа

  Відповідно до підпункту 20.1.4 пункту 20.1 статті 20 розділу І Податкового кодексу України (далі – Кодекс) органи державної податкової служби мають право проводити перевірки платників податків, зокрема, у разі прийняття керівником органу державної податкової служби рішення (наказу) про проведення документальної позапланової виїзної перевірки та за наявності обставин, визначених статтею 78 розділу ІІ Кодексу.

Відповідно до підпункту 78.1.1 статті 78 Кодексу документальна  виїзна позапланова перевірка здійснюється у разі якщо за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту.

Обов’язковою умовою для проведення документальної виїзної позапланової перевірки є вручення платнику податків до початку  проведення такої перевірки під розписку копії наказу про її проведення (пункт 78.4 статті 78 Кодексу).

При цьому слід зауважити, що Кодекс не містить норм, які обмежують кількість видання наказів на проведення документальної позапланової виїзної перевірки платника податків на підставі п.п 78.1.1 п. 78.1 ст. 78 Кодексу при попередньому направленні запиту органа ДПС про надання пояснень та їх документального підтвердження і неможливості  проведення такої перевірки, в тому числі у зв’язку із неможливістю вручення платнику податків копії наказу про її проведення.

При цьому, посадові особи контролюючих органів зобов’язані дотримуватись Конституції України та діяти виключно у відповідності з Кодексом, законами України та іншими нормативно-правовими актами (пп. 21.1.1 п. 21.1 ст. 21 Кодексу).

За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків посадові особи контролюючих органів несуть відповідальність згідно із законом (п. 21.2 ст. 21 Кодексу).

 

 

 

 

Щодо термінів подання податкової декларації з фіксованого сільськогосподарського податку  

Відповідно до пп. 14.1.172 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) податкова консультація – допомога контролюючого органу конкретному платнику податків стосовно практичного використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган.

При цьому, згідно із ст. 52 Кодексу за зверненням платників податків контролюючі органи безоплатно надають консультації з питань практичного застосування окремих норм податкового законодавства. Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Оподаткування фіксованим сільськогосподарським податком сільськогосподарських товаровиробників здійснюється відповідно до глави        2 Розділу XIV Кодексу.

Порядок нарахування, строки сплати та строки подання податкової декларації на поточний рік з фіксованого сільськогосподарського податку  визначено статтею 306 Кодексу. Пунктом 306.1 цієї статті встановлено, що сільськогосподарські товаровиробники самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Кодексу.

Сплата податку проводиться щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця, у розмірі третини суми податку, визначеної на кожний квартал від річної суми податку (пункт 306.2 статті 306 Кодексу).

Порядок набуття та скасування статусу платника фіксованого сільськогосподарського податку визначений статтею 308 Кодексу.

Пунктом 308.1 цієї статті встановлено, що сільськогосподарські товаровиробники для набуття і підтвердження статусу платника податку щороку, до 20 лютого, подають станом на 1 січня поточного року:

загальну податкову декларацію з податку на поточний рік щодо всієї площі земельних ділянок, з яких справляється податок (сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень), та/або земель водного фонду внутрішніх водойм (озер, ставків та водосховищ), - органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем перебування на податковому обліку);

звітну податкову декларацію з податку на поточний рік окремо щодо кожної земельної ділянки - органу державної податкової служби за місцем розташування такої земельної ділянки;

розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва - органам державної податкової служби за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики;

відомості (довідку) про наявність земельних ділянок - органам державної податкової служби за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок.

Тобто є неузгодженість між пунктом 306.1 статті 306 та пунктом 308.1 статті 308 Кодексу в підходах до строків подання податкової декларації на поточний рік з фіксованого сільськогосподарського податку.

Одним з принципів податкового законодавства є презумпція правомірності рішень платника податку в разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу ( підпункт 4.1.4 пункту 4.1 статті 4 Кодексу). При цьому, у разі коли норма цього Кодексу чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі цього Кодексу, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів, або коли норми одного і того ж нормативно-правового акта суперечать між собою та припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків (пункт 56.21 статті 56 Кодексу).

Враховуючи норми пунктів 4.1.4 пункту 4.1 статті 4, пункту 56.21 статті 56 Кодексу, а також те що сплата податку не прив’язана до строків подання податкової декларації на поточний рік і здійснюється у строки, встановлені Кодексом, податкова декларація з фіксованого сільськогосподарського податку, розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва, відомості (довідку) про наявність земельних ділянок можуть надаватися платником у строки, встановлені пунктом 306.1 статті 306 Кодексу.

  Щодо справляння збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності

  Державна податкова служба України у зв’язку зі зверненнями платників податків і зборів та з метою належного дотримання норм законодавства із питань застосування положень Податкового кодексу України (далі − Кодекс) щодо справляння збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності повідомляє.

          Згідно з підпунктом 267.3.1 пункту 267.3 статті 267 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) встановлено, що ставка збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг встановлюється сільськими, селищними та міськими радами (далі у цьому пункті – органами місцевого самоврядування) з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року (далі – мінімальна заробітна плата), визначеному цим пунктом, з урахуванням місцезнаходження пункту продажу товарів та асортименту товарів, пункту з надання платних послуг та виду платних послуг.

Строки сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності визначені підпунктом 267.5.2 пункту 267.5 статті 267 Кодексу, а саме:

          за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту – не пізніш як за один календарний день до початку провадження такої діяльності;

          за провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями – щомісяця не пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю;

         за здійснення діяльності у сфері розваг – щоквартально не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.

Як встановлено підпунктом 267.5.3 пункту 267.5 статті 267 Кодексу під час придбання торгового патенту суб’єкт господарювання вносить суму збору за один місяць (квартал). На суму збору, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії.

Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року (підпункт 267.5.4 пункту 267.5 статті 267 Кодексу).

Так, пунктом 267.3 статті 267 Кодексу визначено ставки збору за провадження торговельної діяльності, які диференційовані залежно від місцезнаходження пунктів продажу товарів (їх асортименту) або надання платних послуг (їх видів), а також прив’язані до мінімальної заробітної плати як законодавчо встановленого розміру оплати праці.

 Відповідно до пункту 8 статті 40 Бюджетного кодексу України визначається розмір мінімальної заробітної плати на відповідний бюджетний період.

Мінімальна заробітна плата – це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може здійснюватися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт) (Кодекс законів про працю України, Закон України „Про оплату праці” від 24.03.95 № 108/95-ВР).

Розмір ставки збору щороку визначається з урахуванням Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік та відповідних рішень органів місцевого самоврядування.

 Отже, у разі зміни розміру мінімальної заробітної плати:

місячний (щоквартальний) збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, який внесений у грудні попереднього року за січень (перший квартал) наступного року  перегляду не підлягає;

місячний (щоквартальний) збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, який буде сплачуватись у січні (першому кварталі) за лютий (другий квартал) і в подальшому, відповідно сплачуватиметься за встановленими ставками збору згідно з вимогами п. 267.3 ст. 267 ПКУ, з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на       1 січня звітного (календарного) року;

сума збору, внесена суб’єктом господарювання за один місяць (квартал) під час придбання торгового патенту, щорічно обчислюється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня звітного (календарного) року. 

 

 

 

Лист ДПСУ "Про обчислення та сплату екологічного податку у 2013 році"

Державна податкова служба України повідомляє, що пунктами 16—21 розділу I Закону України від 20.11.2012 р. № 5503-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів" (далі — Закон № 5503, Кодекс) змінено ставки екологічного податку, які передбачені статтями 243—248 Кодексу, а саме вони збільшені в середньому на 7,9 відсотка.

Розділом II "Прикінцеві положення" Закону № 5503 зазначено, що Закон набирає чинності з 1 січня 2013 р., за винятком окремих норм.

З огляду на приписи статей 94 Конституції України та 4 Указу Президента України від 10.06.97 р. № 503/97 "Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності" нормативно-правові акти Верховної ради і Президента України набирають чинності через десять днів з дня їх офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні.

Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи згідно із ст. 58 Конституції України.

Враховуючи викладене, норми Закону № 5503 застосовуються з моменту набрання ним чинності, тобто з дня його офіційного опублікування (04.01.2013 р.).

Таким чином, платники екологічного податку за I квартал 2013 р. подають до органів податкової служби два додатки, тобто починаючи з 1 січня по 3 січня ц. р. включно за ставками екологічного податку, які діяли з 1 січня по 3 січня ц. р., а з 4 січня по 31 березня ц. р. включно згідно Закону № 5503. Відповідно при обчисленні податкових зобов'язань по екологічному податку за II, III та IV квартали ц. р. застосовуються ставки податку, встановлені Законом № 5503.

При цьому згідно з п. 2 підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу за податковими зобов'язаннями з екологічного податку, що виникли з 1 січня 2013 р. до 31 грудня 2013 р. включно, ставки податку становлять 75 відсотків від ставок, передбачених статтями 243—246 Кодексу (у 2012 році становили 50 відсотків).

Згідно зі ст. 250 Кодексу базовий податковий (звітний) період по екологічному податку дорівнює календарному кварталу.

Порядок подання Податкової декларації екологічного податку та сплати податкових зобов'язань у 2013 році не змінився.

Платники податку, крім тих, які здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферу пересувними джерелами забруднення у разі використання ними палива, та податкові агенти складають податкові декларації за формою, затвердженою наказом ДПА України від 24.12.2010 р. № 1010 "Про затвердження форми Податкової декларації екологічного податку", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.01.2011 р. за № 26/18764, та подають її протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до органів державної податкової служби та сплачують податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, за винятком податкових агентів, які здійснюють ввезення палива на митну територію України і сплачують податок до або в день подання митної декларації:

— за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти, розміщення протягом звітного кварталу відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах — за місцем розміщення стаціонарних джерел, спеціально відведених для цього місць чи об'єктів;

— за паливо, реалізоване податковими агентами, — за місцем перебування такого податкового агента на податковому обліку в органах державної податкової служби;

— за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк — за місцем перебування платника на податковому обліку в органах державної податкової служби.

Отже, граничним терміном подання Подат­кової декларації екологічного податку за IV квартал 2012 р. є 11 лютого 2013 р., а останнім днем сплати податку — 19 лютого 2013 р.; за I квартал п. р., відповідно, — 10 травня 2013 р. та 20 травня 2013 р.; за II квартал п. р. — 9 серпня 2013 р. та 19 серпня 2013 р.; за III квартал п. р. — 11 листопада 2013 р. та 19 листопада 2013 р.; за IV квартал 2013 р. — 10 лютого 2014 р. та 19 лютого 2014 р.

До Податкової декларації екологічного податку додаються сім додатків, які є її невід'ємною частиною. У разі відсутності у платника відповідних об'єктів оподаткування відповідні додатки не додаються, а рядки Податкової декларації прокреслюються.

Якщо місце подання податкових декларацій не збігається з місцем перебування на податковому обліку підприємства, установи, організації, громадянина — суб'єкта підприємницької діяльності, яким в установленому порядку видано дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, спеціальне водокористування та розміщення відходів, до органу державної податкової служби, в якому таке підприємство, установа, організація або громадянин — суб'єкт підприємницької діяльності перебуває на обліку, подаються протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) періоду, копії відповідних податкових декларацій.

Якщо платник податку з початку звітного року не планує здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом звітного року, то такий платник податку повинен повідомити про це відповідний орган державної податкової служби за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву довільної форми про відсутність у нього у звітному році об'єкта обчислення екологічного податку. В іншому разі платник податку зобов'язаний подавати податкові декларації відповідно до вимог Кодексу.

 

 

У СТУДЕНТА ДОХОД ЗА ЦПД: ЧИ Є ПРАВО НА ПОДАТКОВУ ЗНИЖКУ В ЙОГО БАТЬКА

Згідно з пп. 14.1.170 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) податкова знижка для фізосіб, які не є суб’єктами господарювання, – документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку – резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених ПКУ.

При цьому ПКУ встановлено обмеження щодо неперевищення сум нарахованої платником податку податкової знижки понад суму загального оподатковуваного доходу платника, одержаного протягом року як заробітна плата (пп. 164.4.2 ПКУ).

А пп. 14.1.48 ПКУ, у свою чергу, визначає зарплату для цілей розділу ІV ПКУ як основну та додаткову зарплату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачують (надають) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом. Ці відносини регулюються трудовим законодавством, зокрема Кодексом законів про працю. Після укладення трудового договору з працівником працедавець видає наказ про його зарахування, і на підставі цього у трудовій книжці робиться запис про прийняття його на роботу.

Таким чином, якщо студент протягом звітного року одержував доходи тільки від виконання договорів цивільно-правового характеру, які не є трудовими договорами, то члени його сім’ї першого ступеня споріднення мають право на податкову знижку щодо сум, сплачених за навчання такого студента.

 

 

ОПЛАТА ОБОВ’ЯЗКОВИХ МЕДОГЛЯДІВ ПРАЦІВНИКІВ: ЧИ ТРЕБА УТРИМУВАТИ ПОДАТОК НА ДОХОДИ

Такі обов'язкові медичні огляди проводять за рахунок роботодавців (підприємств, установ, організацій або фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників) — п. 2 Порядку № 559.

А працівники підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності відшкодовують лише вартість бланка особистої медичної книжки закладам та установам охорони здоров'я, які проводять такі обов'язкові медичні огляди при проходженні попереднього профілактичного медичного огляду до прийняття на роботу, та в разі необхідності отримання нового бланка цієї книжки у зв'язку з його втратою, зіпсуттям або неможливістю подальшого використання або придбавають зазначений бланк за власні кошти в організаціях, уповноважених реалізувати бланки суворої звітності (той самий п. 2 Порядку № 559).

З огляду на те що нормативний акт покладає обов’язок з оплати такого огляду на роботодавця, сума таких витрат не є доходом працівника. У той самий час, якщо оплачуєте не лише огляд, а й вартість особистих медичних книжок, то сума, сплачена за книжки, буде вважатися додатковим благом для працівника, яку потрібно буде вказати у ф. № 1ДФ із ознакою доходу «126».

 

Налоговая скидка в декларации за 2012 год

Граждане, имеющие право на налоговую скидку и желающие его реализовать, могут вернуть часть налога на доходы физических лиц, уплаченного на протяжении 2012 года по заработной плате.
Для этого им необходимо заполнить и подать в налоговую инспекцию по месту своей регистрации годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах (далее — Декларация). Вместе с Декларацией подаются документы для подтверждения расходов, которые включаются в налоговую скидку. В 2013 году налогоплательщики такую налоговую декларацию могут представить на протяжении всего года.
Напомним, что расходы, которые включаются в налоговую скидку, условия и основания для ее начисления определены в ст. 166 Налогового кодекса Украины (далее — НК). Основания для начисления налоговой скидки и конкретные суммы отображаются налогоплательщиком в годовой Декларации. При этом вместе с Декларацией заполняется приложение 6 (перечень сумм расходов, которые включаются в состав налоговой скидки). Сумму налога к возврату плательщик рассчитывает самостоятельно.
Общая сумма налоговой скидки, начисленная налогоплательщику в отчетном налоговом году, не может превышать суммы его годового общего налогооблагаемого дохода, начисленного как заработная плата, уменьшенная с учетом положений п. 164.6 НК.
Итак, налоговая скидка может применяться исключительно к доходу, полученному налогоплательщиком на протяжении отчетного налогового года в виде зарплаты, уменьшенной на сумму ЕСВ, страховых взносов в Накопительный фонд, которые согласно закону платятся за счет заработной платы работника и налоговой социальной льготы при ее наличии. Кроме того, налоговая скидка начисляется лишь в пределах размера заработной платы.
Другие суммы доходов, полученные налогоплательщиком, в расчет для определения суммы налога, подлежащего возврату в связи с использованием права на налоговую скидку, не принимаются. В частности, физическое лицо — предприниматель не имеет права на налоговую скидку по доходам, полученным от предпринимательской деятельности

 

 

 

 

Что нужно сделать для получения льготы по налогу на недвижимость

Налоговики в письме от 11.03.2013 г. № 3724/ 6/17­3216 напомнили, что с 1 января 2013 года заработал налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Плательщики указанного налога — физические и юридические лица, являющиеся владельцами объектов жилой недвижимости. Законодательством предусмотрены льготы по уплате налога на недвижимое имущество в виде уменьшения базы налогообложения объектов жилой недвижимости, находящейся в собственности физического лица: для квартиры — на 120 кв. м и для жилого дома — на 250 кв. м (п. 265.4 Налогового кодекса Украины).
По умолчанию льгота будет применяться к объекту жилой недвижимости, в которой физическое лицо — налогоплательщик зарегистрировано. Однако если физлицо изъявит желание применить льготу к другому объекту, оно должно подать до 1 июля текущего года письменное обращение (заявление) в налоговый орган по месту регистрации. Такое обращение (заявление) налогоплательщик может:

 • представить лично или через уполномоченным на это лицо;
 • прислать по почте с уведомлением о вручении и с описанием вложения;
 • направить средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением условия относительно регистрации электронной подписи подотчетных лиц.

 

Единщики­ на второй группе могут торговать с общесистемщиками

ГНСУ в письме от 07.12.2012 г. № 6815/ 0/61­12/23­50.0214 отметила, что единщики второй группы имеют право продавать товары налогоплательщикам независимо от выбранной ими системы налогообложения (в том числе предприятиям и предпринимателям, находящимся на общей системе). Однако послабление касается только продажи товаров и бездействует при предоставлении услуг. И самое главное: «В случае предоставления услуг, в частности, юридическому лицу, находящемуся на общей системе налогообложения, плательщик единого налога второй группы обязан перейти на применение ставки единого налога, определенной для третьей или пятой группы плательщиков единого налога, или перейти на уплату других налогов и сборов, определенных Кодексом».

 

 

Государственный реестр РРО утвержден в новой редакции

Приказом ГНСУ от 05.03.2013 г. № 51 утвержден в новой редакции Государственный реестр регистраторов расчетных операций. Предыдущий приказ от 21.12.2012 г. № 1159 утратил силу.
Напомним, Государственный реестр РРО содержит информацию относительно каждой модели РРО: название, версия внутреннего программного обеспечения, наименование заявителя и производителя, срок первичной регистрации в органах ГНС, дата и номер решения о включении в Государственный реестр, а также сфера применения соответствующего РРО.

 

Электронные сервисы для налогоплательщиков

Обращаем внимание налогоплательщиков, что кроме функций по приему налоговой отчетности налогоплательщиков и регистрации налоговых накладных в Едином реестре налоговых накладных в органах государственной налоговой службы внедрены такие электронные сервисы для налогоплательщиков:

 • предоставление выписки из Единого ре­естра налоговых накладных, как покупателю так и продавцу;
 • уведомление об отсутствии или имеющейся задолженности перед бюджетом по налогам и сборам (обязательным платежам);
 • предоставление справки относительно объемов налогового кредита, сформированного за счет налоговых накладных, не зарегистрированных в Едином реестре налоговых накладных;
 • предоставление справки по расчетам перед бюджетом;
 • уведомление об имеющейся задолженности по иностранным кредитам, привлеченным государством или под государственные гарантии, бюджетными ссудами (финансовой помощью, предоставленной на возвратной основе).

Правильность заполнения банковских документов на уплату налогового долга

 

З метою вдосконалення оперативного обліку податків і зборів, що надходять до бюджетів та державних цільових фондів та контроль за справлянням яких здійснюється органами Державної податкової служби, інформує, що Наказом Міністерства фінансів України №817 від 07.07.2012 р. затверджено Порядок заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету.

У зв’язку з цим, особливо звертаємо увагу на правильність заповнення платниками податків, що мають податковий борг, інші види заборгованостей перед бюджетом, відстрочені (розстрочені) платежі поля «Призначення платежу» в банківських документах, зокрема обов’язково зазначати код виду сплати.
Основні коди виду сплати, які необхідно використовувати зазначеним вище платникам податків при сплаті платежів до бюджету, наведено нижче.

Список кодів видів сплати

Код сплати

Вид сплати

136

Сплата грошового зобов'язання, визначеного органом ДПС за результатами документальної перевірки підрозділів погашення податкового боргу*

140

Надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу

145

Надходження розстрочених (відстрочених) сум

148

Надходження в бюджет коштів від погашення податкового боргу в міжнародних правовідносинах

Додатково повідомляємо, що повний перелік кодів видів сплати платежів до бюджету міститься у Додатку до Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України №817 від 07.07.2012 р.
Для зручності заповнення документів, надаємо приклад заповнення поля «Призначення платежу» у випадку надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу.
Приклад заповнення поля "Призначення платежу" в розрахунковому документі:


*

;140

;

; надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу

;

;

;

1

2

3

4

5

6

7

1 - службовий код ("*") – ознака платежу до бюджету;
2 - код виду сплати ("140" - надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу);
3 - не заповнюється;
4 - друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу (в довільній формі);
5 - не заповнюється;
6 - не заповнюється;
7 - не заповнюється;

 

Штрафы за несвоевременность уплаты налога на недвижимость

 

Відповідно до п.126.1 cт.126 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755 із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) у разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом строків, визначених ПКУ, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:
-при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, - у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;
-при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, - у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу. Після закінчення встановлених ПКУ строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на  суму податкового боргу нараховується пеня (пп.129.1.1 п.129.1 ст.129 ПКУ).
Пеня, визначена пп.129.1.1 п.129.1 ст.129 ПКУ, нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті (п.129.4 ст.129 ПКУ).

 

 

Про туристичний збір

 

Платниками туристичного збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної та міської ради про встановлення туристичного збору, та отримують послуги з тимчасового проживання (ночівлі).
Згідно з рішенням сільської, селищної та міської ради справляння туристичного збору може здійснюватися такими податковими агентами:

 • адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;
 • квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;
 • юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються сільською, селищною або міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.     
Також, податкові агенти повинні щоквартально подавати до органу державної податкової служби за своїм місцем реєстрації декларацію по туристичному збору.
Якщо ж податковий агент має підрозділ без статусу юридичної особи і надає такі послуги не за місцем реєстрації цього податкового агента, то зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу.
  Питання туристичного збору висвітлене в ст. 268 р. ХІІ Податкового кодексу України.

 

 

 

Підставою для отримання податкової соціальної пільги є подання заяви

 

Для отримання податкової соціальної пільги платнику податку на доходи фізичних осіб необхідно подати роботодавцю заяву про застосування пільги.

Разом із заявою надаються також документи, що підтверджують таке право. Наприклад, учасник бойових дій під час Другої світової війни має надати копію посвідчення учасника бойових дій, виданого відповідними органами, або документи, що підтверджують участь у бойових діях під час Другої світової війни. (Правила надання документів та їх склад затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 р. № 1227 «Про затвердження Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги»). Платник податку самостійно обирає місце застосування податкової соціальної пільги (далі – ПСП).

ПСП надає можливість платнику податку зменшити нарахований загальний місячний оподатковуваний дохід, отриманий у вигляді заробітної плати. Сума, на яку зменшується такий дохід, визначається як відсоток  прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Пільга застосовується до заробітної плати платника податку тільки за одним місцем її нарахування з дня отримання роботодавцем заяви про її застосування. Водночас, якщо у платника податку виникає право на застосування ПСП з інших підстав, ніж ті, які були зазначені у його заяві, такий платник повинен подати нову заяву з відповідними підтвердними документами. Заява про застосування ПСП подається у довільній формі.

У разі, якщо заяву і підтвердні документи подано не з початку місяця, ПСП застосовують до всієї суми заробітної плати, нарахованої платнику податку в такому місяці.

У свою чергу роботодавець відображає у податковій звітності всі випадки застосування або незастосування податкової соціальної пільги згідно з отриманими від платників податку заявами про застосування пільги, а також заявами про відмову від такої пільги.

Якщо платник податку має право на застосування податкової соціальної пільги з двох і більше підстав, застосовується одна ПСП з підстави, що передбачає її найбільший розмір.

Водночас, звертаємо увагу, що ПСП для будь-якого платника податку (п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу), надається в розмірі, який дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленого законом на 1 січня звітного податкового року. (У 2013 р. – розмір такої ПСП становить 573 грн. 50 коп.).

При цьому заробітна плата платника податку не повинна перевищувати граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП (у 2013 р. – 1610 грн.).

Нагадаємо,  категорії платників податку та розміри податкових соціальних пільг визначено ст.169 розд. ІУ Податкового кодексу України.

 

 

 

 

 

 

В Донецкой области задержан злоумышленник, реализовывавший через Интернет контрафактную продукцию

          Донецкие правоохранители задержали предпринимателя, который сбывал контрафактную продукцию посредством Всемирной паутины. На незаконных операциях мужчина «заработал» 600 тысяч гривен штрафа.

         По сообщению пресс-службы ГНС в Донецкой области, нелегальную деятельность бизнесмена удалось распознать налоговой милиции.
         Как выяснилось, на протяжении нескольких лет частный предприниматель, зарегистрированный плательщиком единого налога в Николаевской области, занимался торговлей одеждой и различными аксессуарами.
         Товар закупал в Турции и странах ближнего зарубежья. Сбывал через Интернет и магазин, расположенный в крупном донецком торговом центре.
        Налоговики выяснили, что фактический оборот предпринимателя значительно превышает сумму, позволяющую ему работать по «упрощенке». Кроме того, в складских помещениях были обнаружены неучтенные товары на крупную сумму и неучтенная наличность. Первичные документы, изъятые у предпринимателя, указывают на тот факт, что некоторые партии товара являются контрафактного происхождения.
     В настоящий момент по данному факту проводятся проверки: выясняются источник поступления товаров. За нарушение налогового законодательства бизнесмена ожидают штрафные санкции на сумму более полумиллиона гривен.

 

 

Мэр Донецка заявил об очередной попытке расправиться с "нелегалами"

      Донецкий городской совет принимает меры по борьбе с нелегальными пассажирскими перевозками

      В целях повышения уровня организации и безопасности перевозок пассажиров исполком Донецкого городского совета совместно с представителями Укртрансинспекции и ГАИ приступил к работе по выявлению лиц и транспортных средств (марка, модель, номер), которые организовывают и осуществляют деятельность по перевозке пассажиров из "стихийных мест" в городе Донецке.

       Об этом рассказал Донецкий городской голова Александр Лукьянченко 26 марта в ходе пресс-конференции.

       Для этого создана межведомственная группа из представителей отдела ГАИ, Государственной налоговой службы, управления Государственной службы борьбы с экономической преступностью, органов местного самоуправления, Донецкого городского коммунального предприятия "Донгорпастранс". Группа будет осуществлять мероприятия по проверке лиц, которые организовывают услуги автоперевозок пассажиров со "стихийных мест". В первую очередь рейды будут проведены на остановках транспорта общего пользования:

- проспект Киевский - "маг. "Вильнюс", "ул. П.Поповича" (стоянка магазина "АТБ"), "18 гор. больница" и близлежащие к ним территориям;

- ул. Университетская - "пр. Мира", близлежащая территория остановки "ПромстройнНИИ Проект";

- ул. 50 летия СССР - "Крытый рынок";

- пр.Б.Хмельницкого - "Крытый рынок" (район маг. "Золотой ключик");

- пр. Ильича - "Мотель" (в направлении г. Макеевка).

       Проверки будут проводиться на предмет соблюдения норм лицензионного законодательства, перевозки пассажиров на автомобилях такси на заказ без соответствующих разрешительных документов, соблюдения налогового законодательства и правил дорожного движения.

       "Наша главная задача обеспечить комфортные и безопасные услуги для пассажиров и жителей нашего города", - цитирует Александра Лукьянченко пресс-служба Донецкого горисполкома.

 

 

Миндоходов выступает за дифференцированный сельхозналог вместо льгот по НДС

       В 2012 году льготным режимом налогообложения воспользовались 16 тыс. сельхозпроизводителей.

       Аграрии не выплатили налога на 14,7 млрд грн adams-trade.com

       Министерство доходов и сборов Украины выражает обеспокоенность участившимися случаями злоупотреблений при использовании налоговых льгот в аграрной сфере и называет введение дифференцированного сельскохозяйственного налога (в зависимости от вида деятельности) одним из основных способов достижения финансовой стабильности в отрасли.

     Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

    В Миндоходов отметили, что в 2012 году льготным режимом налогообложения, предусматривающим право производителя не платить налог на добавленную стоимость, а оставлять его для собственных финансовых нужд, воспользовались 16 тыс. сельхозпроизводителей. Общий объем невыплаченного налога, оставшегося в распоряжении аграриев, составил 14,7 млрд грн. "Кроме того, для выплаты компенсации товаропроизводителям за проданные молоко и мясо в живом весе на перерабатывающие предприятия на специальные счета, открытые в органах Госказначейства, было перечислено 1,1 млрд грн налога на добавленную стоимость", - сообщили в пресс-службе.

    Вместе с тем, отмечают в министерстве, несмотря на столь существенные государственные преференции, экономической стабильности в отрасли так и не достигли. "Главной причиной тому является использование сельхозпредприятий в схемах уклонения от уплаты налогов, позволяющих сокращать поступления по налогу на добавленную стоимость предприятиям других отраслей", - говорится в сообщении.

    В доказательство приведены примеры уклонения от уплаты налогов. В частности, зарегистрированное в Киеве предприятие в ноябре-декабре 2012 года и в январе 2013 года поставляло продукции на 220,9 млн грн и одновременно выписывало налоговые накладные частному предприятию во Львовской области, сформировав, таким образом, налоговый кредит в размере 44,2 млн грн. Подобными же махинациями занималось предприятие в Днепропетровской области: при общем обороте в 58,8 млн грн, налоговый кредит другим предприятиям составил 11,7 млн грн.

   Как сообщал УНИАН, в сентябре 2012 года Президент Украины Виктор Янукович дал поручение проанализировать эффективность налоговых льгот как стимула развития отраслей и реального сектора экономики. Инвентаризировать систему налоговых льгот и дотаций рекомендовала также миссия Международного валютного фонда, работавшая в Украине в январе-феврале 2013 года. В начале марта 2013 года министр доходов и сборов Александр Клименко сообщил, что межведомственная комиссия в составе специалистов Миндоходов, Минфина и Минэкономразвития анализирует эффективность предоставления льгот.

    Объем налоговых льгот, заложенный в государственный бюджет на 2013 года составляет 70 млрд грн.

 

 

 

Шановні платники податків!

 

ДПІ у м. Докучаєвську пропонує Вам скористатись послугою надання податкової звітності в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису .

         23 квітня 2013 року з 11 години в приміщенні податкової інспекції (м. Докучаєвськ, вул. Центральна, 68), відокремленим пунктом реєстрації користувачів  АЦСК ІДД ДПС  буде здійснюватись виїзний  прийом по  безкоштовній видачі сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису та печатки.

 

Для отримання необхідних заяв та більш детальної інформації звертатися до ДПІ у м. Докучаєвську (або за тел: 3-26-25)

 

 

Похожие статьи:

Державна податкова інспекція у м. Докучаєвську повідомляє, що для забезпечення платників податків безкоштовними ключами електронного цифрового підпису  Державною податковою службою України створено Центр сертифікації ключів. ...
ГНИ в городе Докучаевске выступила с инициативой создания отдельной новостной страницы на сайте для размещения информации к сведению налогоплательщиков....

Украину ожидает повышение налогов

Опубликовано 14.06.2012 в разделе - Новости
Минфин предлагает расширить понятие «украинский богач». Сделать это предполагается двумя путями: снижением порога облагаемой налогом на роскошь недвижимости и снижением порога облагаемых налогом авто....
Рейтинг: 0 Голосов: 0 2448 просмотров